English
โปรตอนจัดประชุมระดับนานาชาติ


    บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โปรตอนในประเทศไทย ได้รับเชิญให้เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และเข้าร่วมชมการแข่งขัน F1 ณ สนาม Sepang International Circuit เมื่อวันที่ 11 – 12 เมษายน ที่ผ่านมา

    งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่ทางบริษัท PROTON Holdings Berhad ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Proton ทั่วโลก ในการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนทางด้านการตลาด โดยครอบคลุมหัวข้อสำคัญ อาทิ การพัฒนาแผนการส่งออก การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของรถยนต์ Proton ในสนามแข่ง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้า และการบริการหลังการขาย


 

  โฆษณาทางโทรทัศน์


โปรตอน Exora
» ดูโฆษณาโปรตอน Persona CNG
» ดูโฆษณาภาพยนตร์โฆษณา เปิดตัวรถยนตร์โปรตอน
» ดูโฆษณา


หน้าหลัก เยี่ยมชมโปรตอน สินค้า ข่าว & กิจกรรม โชว์รูม / ศูนย์บริการ ติดต่อเรา
©2010 สงวนลิขสิทธิ์, บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0 2579 0888 แฟกซ์ 0 2579 3788