English
โปรตอน จัดประชุมผู้จำหน่ายประจำปี 2555

คุณธวัชชัย จึงสงวนพรสุข (คนที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โปรตอนในประเทศไทย พร้อมด้วย มร. คลอเดียส เมย์เนิสร์ (คนที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และ มร. ชู ชุน คุย (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Proton Motor Thailand ผู้นำเข้ารถยนต์ Proton จากประเทศมาเลเซีย ร่วมมอบรางวัล The New Ipad จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ ผู้จำหน่ายดีเด่นในปี 2554 ในด้านการบริหารงานขาย บริหารงานอะไหล่ บริหารงานศูนย์บริการ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงรับรองผู้จำหน่ายรถยนต์โปรตอนทั่วประเทศ ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางและรับทราบถึงนโยบายตลอดจนแผนงานในอนาคตของรถยนต์โปรตอนในประเทศไทย ณ Veranda Resort and Spa ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา


สำหรับผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลบริหารงานขาย ได้แก่ หจก.ตรัง เอ็นจีวีมอเตอร์ จ.ตรัง รางวัลบริหารงานอะไหล่ ได้แก่ บจก.อยุธยาโปรตอน จ.อยุธยา และรางวัล บริหารงานศูนย์บริการ ได้แก่ บจก. โปรตอนอุบลง่วนอัง จ.อุบลราชธานี


  โฆษณาทางโทรทัศน์


โปรตอน Exora
» ดูโฆษณาโปรตอน Persona CNG
» ดูโฆษณาภาพยนตร์โฆษณา เปิดตัวรถยนตร์โปรตอน
» ดูโฆษณา


หน้าหลัก เยี่ยมชมโปรตอน สินค้า ข่าว & กิจกรรม โชว์รูม / ศูนย์บริการ ติดต่อเรา
©2010 สงวนลิขสิทธิ์, บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0 2579 0888 แฟกซ์ 0 2579 3788